2 like 0 dislike
70 views
in Bilgi Teknolojileri by
edited
Temel SQL sorguları nelerdir ?

 

2 Answers

0 like 0 dislike
by
Bir Tablonun Tüm Satırlarını Seçmek  (Personel isimli bir tablomuz var...)
SELECT * FROM PERSONEL
 
Bir tablonun belirli sütunlarını seçmek 
SELECT BÖLÜM_NO, BÖLÜM_ADI  FROM BÖLÜM;
 
Belirli bir sütunla ilgili aritmetik işlem yapmak,
SELECT PERSONEL_NO, ADI, ÜCRET+1500 FROM PERSONEL; 
// Ücret sütunu 12 ile çarpılıp 500 ekleniyor.
SELECT PERSONEL_NO, ADI, 12*ÜCRET+500  FROM PERSONEL;
 
// Ücret sütununa 500 eklenip 12 ile çarpılıyor
SELECT PERSONEL_NO, ADI, 12*(ÜCRET+500) FROM PERSONEL;
 
// Ücret sütunu 12 ile çarpılıp komisyon ekleniyor. Burada  komisyon sütununda eğer null değer varsa, sonuç null olur. Toplama ya da benzeri aritmetik işlem sonucu etkilemez. Komisyon sütunundaki null olan bütün hesaplamaların sonucu null olacaktır.
SELECT ADI, ÜCRET,KOMİSYON, 12*ÜCRET+KOMİSYON FROM PERSONEL;
 
// Sütun için takma isim kullanma, yani sütuna başka bir isim verme
SELECT ADI AS İSİM, ÜCRET AS AYLIK_ÜCRET,  6*ÜCRET+KOMİSYON AS DÖNEMLİK_ÜCRET FROM PERSONEL;
 
// İki sütunu birleştirme  (ADI VE GÖREVİ SÜTUNLARI   ADI_GÖREVİ SÜTUNU OLARAK BİRLEŞTİRİLİYOR)
SELECT ADI || '-' || GÖREVİ AS ADI_GÖREVİ FROM PERSONEL;
 
// Ücreti 100 lira ve  altında olan personel listesi
SELECT ADI,GÖREVİ,ÜCRET FROM PERSONEL  WHERE ÜCRET<=100;
 
// Ücreti 1000 ile 2000 arasında olan personeli listelemek için SELECT deyimi şu şekilde kullanılabilir; 
SELECT ADI,ÜCRET FROM PERSONEL WHERE ÜCRET BETWEEN 1000 AND 2000;
 
// Görev sütununda MEMUR ve PAZARLAMACI  kelimeleri geçenler
SELECT ADI,GÖREVİ  FROM PERSONEL WHERE GÖREVİ IN('MEMUR', 'PAZARLAMACI');
 
// AD  harfleri ile başlayan personeli listelemek için
SELECT ADI, GÖREVİ  FROM PERSONEL WHERE ADI LIKE "A*";
 
// Komisyon sütununda null olmayan değerleri listele
SELECT ADI, GÖREVİ,KOMİSYON FROM PERSONEL WHERE KOMİSYON IS NOT NULL;
 
// Ücreti 1000'e eşit ya da büyük olan ve GÖREVİ  polis olan personeli listelemek istiyoruz.
SELECT ADI, GÖREVİ, ÜCRET FROM PERSONEL WHERE ÜCRET>=2000 AND GÖREVİ='POLİS';
 
// Komisyon alan (komisyon sütununda null değer taşımayan)  ya da görevi polis olanları listeliyoruz.
SELECT ADI, GÖREVİ, ÜCRET  FROM PERSONEL WHERE KOMİSYON IS NOT NULL OR GÖREVİ='POLİS';
 
// ECZACI HEMŞİRE YA DA DOKTOR olmayan personelleri listeliyoruz.
SELECT ADI, GÖREVİ FROM PERSONEL WHERE GÖREVİ NOT IN('ECZACI', 'HEMŞİRE', 'DOKTOR');
 
// İşe başlama tarihine göre sıralama
SELECT ADI, GÖREVİ, GİRİŞ_TARİHİ FROM PERSONEL ORDER BY BAŞLAMA_TARİHİ; 

 

0 like 0 dislike
by
edited
// Ücreti 30 a bölerek ve ondalık 2 haneye yuvarlayarak görevi polis olan listeyi oluşturuyoruz. Sonuçta  bir polisin günlük kaç para  kazandığını bulmuş oluyoruz.
SELECT ADI,ÜCRET AS AYLIK,  ROUND(ÜCRET/30,2) AS GÜNLÜK FROM PERSONEL WHERE GÖREVİ='POLİS';
 
 
// Mesleği tam olarak belirlenemediği için, mesleği alanında null değer  bulunan satırları mesleği alanına MESLEĞİ BELİRLENEMEDİ yazarak düzenleyelim
 
SELECT ADI, MESLEĞİ, NVL(MESLEĞİ,'MESLEĞİ BELİRLENEMEDİ')  FROM PERSONEL;
 

 

...