0 like 0 dislike
1 view
in ROR by Araştırmacı (12.0k points)
ruby on rails mysql connection error

How to get a Docker container's IP address from the host

Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1'

Rails app using docker-compose wont connect to the mysql container

1 Answer

0 like 0 dislike
by Araştırmacı (12.0k points)

Hatanın sebebi local host üzerinde mysql db bağlantısı yapmaya çalışmasıdır. Öncelikle docker üzerindeki mysql ip adresi gereklidir. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırınız ve container id'sini alınız.

1- # docker ps 
2- # docker inspect 47d92e7f40b9 | grep IPAddress
            "SecondaryIPAddresses": null,
            "IPAddress": "172.17.0.2",
                    "IPAddress": "172.17.0.2",

3- Bu ip adresini db yml dosyasına yazınız.

Örnek;

default: &default
  adapter: mysql2
  encoding: utf8mb4
  pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
  username: root
  password: "abc"
  host: 172.17.0.2
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...