0 like 0 dislike
1 view
in Java by Bilge (163k points)
fatal error compiling: compilerexception: nullpointerexception -> [help 1]

hatası

1 Answer

0 like 0 dislike
by Bilge (163k points)

Aşağıdaki eklentiyi pom dosyasına ekleyin. Maven yoksa kurun ve -x parametresi ile çalıştırın. Hatanın oluştuğu satırlar yazılacaktır. Genelde bu hatalar koddan kaldırılmış ama import olarak halen varlığını sürdüren classlardan dolayı alınır. 

<plugin>
   <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
   <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
   <version>1.2.1</version>
   <configuration>
   <mainClass>com.example.Main</mainClass>
   </configuration>
</plugin>
<plugin>
     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
     <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
     <version>3.8.1</version>
     <configuration>
      <forceJavacCompilerUse>true</forceJavacCompilerUse>
     </configuration>
</plugin>
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...