0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous
ubuntu server 16.04.7 sürümünde ikinci ethernet kartı nasıl eklenir? gateway ve routing ayarları nasıl yapılır?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous
/etc/iproute2/rt_tables açınız. mevcut bir yönlendirme tablosu yoksa 1 rt2 şeklinde yeni bir yönlendirme tablosu oluşturunuz. görünüm aşağıdaki gibi olmalı.
#
# reserved values
#
255   local
254   main
253   default
0    unspec
#
# local
#
#1   inr.ruhep
1 rt2
daha sonra /etc/network/interfaces dosyasını açın ve aşağıdaki ayarları uygulayın.
source /etc/network/interfaces

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Birinci ve varsayılan ethernet kartı
auto ens160
iface ens160 inet static
  address 192.168.1.243
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  broadcast 192.168.1.255
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 8.8.8.8

#İkinci ethernet kartı
auto ens192
iface ens192 inet static
  address 192.168.2.244 
  netmask 255.255.255.0

#İkinci ethernet kartı için gateway ve routing ayarları
post-up ip route add 192.168.2.0/24 dev ens192 table rt2
post-up ip route add default via 192.168.2.1 dev ens192 table rt2
post-up ip rule add from 192.168.2.0/24 table rt2
post-up ip rule add to 192.168.2.0/24 table rt2
son olarak systemctl restart networking.service ile network servisini yeniden başlatınız. ikinci ethernet kartı, yönlendirme ve gateway ayarlarınız tamamlanmış olacak.
...