0 like 0 dislike
1 view
in Linux by Seyyah (2.9k points)
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") hatası

1 Answer

0 like 0 dislike
by Seyyah (2.9k points)
direk mysql komutu kullanıyorsanız ve xampp  /bin klasörü sistem path içinde yoksa bu hatayı alırsınız. İki çözümü vardır.

Birincisi xampp pathini sisteme değişkenlerine eklemektir.

İkincisi ise, mysql komutunu dosya lokasyonu ile çalıştırmanızdır. "/opt/lampp/bin/mysql" gibi.
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...