0 like 0 dislike
2 views
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
nextcloud cronjob örnek

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Kullanıcınız farklı olabilir, komutları buna göre düzenleyiniz.
1- /opt/lampp/htdocs/cron.php dosyasının haklarını kontrol ediniz. Hangi usera ait olduğuna bakınız.

2- sudo crontab -u daemon -e  // ile crontab programını -e/edit modunda açınız ve scrtiptinizi ekleyiniz.
# m h  dom mon dow   command
*/5  *  *  *  * php -f /opt/lampp/htdocs/cron.php > /opt/lampp/htdocs/ahcron.log 2>&1

3- Cronjob'ın listede görüntülendiğine emin olunuz.
#sudo crontab -l -u daemon

4- Scripti tek başına çalıştırın hata almadığınıza emin olun.
sudo -u daemon php -f /opt/lampp/htdocs/cron.php
...