0 like 0 dislike
1 view
in Linux by Bilge (163k points)
docker ve vagrant arasındaki fark nedir ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by Bilge (163k points)
Vagrant sanal makina yönetimi için tasarlanmış bir yapıdır. Docker ise sanallaştırmanın daha özet ve hızlı seviyesidir. Yani vagrant docker'ı da kapsar diyebiliriz. Örneğin vagrant ile sanal makinaları yönetirken, docker ile mysql için özel bir kab hazırlarsınız. Tıpkı çekirdek ve mysql ikilisinden oluşan çok çok minimal bir sanal makina gibidir.
...