0 like 0 dislike
1 view
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
linux sistem değişkenlerine kendi script klasörümüzün yolunu ekleme

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Scriptlerimiz Nextcloud klasöründe olsun.

export PATH="$HOME/Nextcloud/scripts:$PATH"

Kalıcı yapmak istersek yukarıdaki satırı aynı şekilde .bashrc dosyasına eklemelisiniz.  (bu dosya home/user içindedir)
...