0 like 0 dislike
1 view
in Network by anonymous Bilge (165k points)

OpEN[tRpcsrv.01000]: openapi_logging.c(1294) 19312144 %% ERR SUPPORT-ASSIST: Unable to resolve hostname: 'stor.g3.ph.dell.com'.

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Config durumunda aşağıdaki komutu giriniz;

sw(config)#eula-consent support-assist reject 

Tekrar açmak isterseniz;

sw(config)#eula-consent support-assist accept

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Hiveagent switch, router vs. cihazları yönetmeniz için bir ajandır. Kullanımıyorsanız kapatabilirsiniz.

#eula-consent hiveagent reject

#eula-consent hiveagent accept
...