0 like 0 dislike
1 view
in Network by anonymous Bilge (165k points)
dell power connect spt settings

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
SPT globalde aktif edildikten sonra aşağıdaki iki komut yeterlidir. Beklenmeyen durum oluştuğunda bloke edecektir, interface status ile kontrol edilmesi önerilir.

# spanning-tree portfast
# spanning-tree bpduguard enable

Bloke edilen port varsa, # set ....     ile aktif edilir.
...