0 like 0 dislike
1 view
in Linux by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous
vestacp mysql uzak makinadan bağlantı izni verme

allow access remote user mysql vestacp

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Aşağıdaki klasöre gidip ilgili scripti çalıştırın

Örnek:v-add-database-host TYPE HOST DBUSER DBPASS [MAX_DB] [CHARSETS] [TPL]
TYPE = mysql
HOST = IP of your mysql server or a hostname
DBUSER = database user
DBPASS  = database password
Check the GUI - Login to VestaCP
Click DB link in the menu at the top and scroll down to host

#root@abc:/usr/local/vesta/bin# ./v-add-database-host mysql ip_address_or_hostname root new_password

db gui sayfasında localhost  ile birlikte yeni ip ya da hostname'de görünecek.
 

To suspend the database servers

v-suspend-database-host TYPE HOST
TYPE = mysql
HOST = IP of your mysql server or a hostname

To delete the database servers

v-delete-database-host TYPE HOST
TYPE = mysql
HOST = IP of your mysql server or a hostname

/usr/local/vesta/bin# ./v-delete-database-host mysql a.b.c.d
/usr/local/vesta/bin# ./v-list-database-hosts

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Sisteminizde mariadb ya da mysql olabilir. Fakat konfigurasyon aynı şekilde gerçekleştirilir.

1- # nano /etc/mysql/mariadb.cnf  dosyasını açın

2- Aşağıdaki şekilde düzenleyin ve mysql sunucusunu restart edin.

#bind-address=127.0.0.1
bind-address=0.0.0.0

Mysql için, nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf dosyasında aynı işlemi yapınız.

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...