0 like 0 dislike
1 view
in Python by anonymous Bilge (165k points)
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Girinti hatası alıyorsunuz, hizalamalara dikkat edin. Ayrıca fonksiyonlarınızın sonuna ":"  koymadıysanız gene bu hatayı alırınız.
...