0 like 0 dislike
2 views
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
vestacp üzerine nextcloud kurulumu nasıl yapılır ?

install nextcloud on vestacp

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
vestacp sadece nginx ile kurulduysa,

web template --> modx

backend template --> default

işlemler bittikten sonra;
web tamplate --> owncloud
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
“Some files have not passed the integrity check”. INVALID_HASH hatası için;

# occ integrity:check-core

# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
failed the integrity check hatası için
kök klasörde eskiden kalan dosyalar varsa siliniz.
...