0 like 0 dislike
1 view
in Robotik by anonymous Bilge (165k points)
gazebo temel kavramlar ve notlar

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
model oluştururken fizik motorunu devre dışı bırakmamız için gerekli etikettir. Böylece cisim düşmeden ya da yamulmadan eklemleri ekleyip görebiliriz. Bu hizalama açısından önemlidir. İşimiz birince bu değeri false  yapabiliriz.

<static>true</static>
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

collision: Çarpışma motorunun hesaplama yaparken kullanacağı şekli belirler. Çarpışma elemanını tanımlarken basit şekil kullanmak performansı arttırır.

visual: Render motorunun gösterim için kullanacağı şekli belirler.

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
kendi dünyamızı çalıştırmak için komut satırından;

#gazebo myworld.sdf
...