0 like 0 dislike
1 view
in Robotik by anonymous Bilge (165k points)
gazebo ode mu mu2

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Gazebo (for example ODE, Bullet, Simbody, DART) farklı fizik motorlarına sahiptir. ODE fizik moturu bunlardan biridir ve sürtünmeyi hesaplar. Sürtünme iki nesne arasında olur.ODE'de bu, '' mu '' 've' '' mu2 '' 'olmak üzere iki bölümden oluşur: '' 'mu' '' ilk sürtünme yönü için olan Coulomb sürtünme katsayısıdır ve '' 'mu2' '', ikinci sürtünme yönünün sürtünme katsayısıdır (ilk sürtünme yönüne dik). ODE bizim için birinci ve ikinci sürtünme yönlerini otomatik olarak hesaplar. 

...