0 like 0 dislike
2 views
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
linux ufw kullanımı, kural oluşturma

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Kurulum
#sudo apt-get install ufw
#sudo ufw status // durum kontrolü
#ufw enable // açma
#ufw disable //kapama

Port İzinleri-Aralık
sudo ufw allow [port/protocol]
sudo ufw allow 56/tcp
sudo ufw deny 56/tcp
sudo ufw allow 300:310/tcp // toplu port 
sudo ufw deny 300:310/tcp  // toplu port

Servisler
sudo ufw allow http

IP Adresleri
sudo ufw deny from IPADRESI
sudo ufw allow from 192.168.1.3

IP adresinden belirli porta izin
sudo ufw allow from [IP_ADRESI] to any port [PORT]
sudo ufw allow 192.168.1.4 to any port 44
sudo ufw allow proto tcp from  192.168.1.16/28 to 192.168.1.48 port 80
sudo ufw allow from 198.51.100.0/24   // IP  Network 

Belirli bir kuralı kontrol etme
#sudo ufw status numbered
sudo ufw delete 3   // kuralın numarasını ekliyoruz

UFW App Listesi
sudo ufw app list
sudo ufw app info 'OpenSSH'   // App ile ilgili port bilgisi verir

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Tüm trafiği kapatıp sonra izin verme tekniği için örnek;
 

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing


sudo ufw allow dns

sudo ufw allow 5353/tcp

sudo ufw allow 5353/udp

sudo ufw allow from 192.168.1.1 to any port 22 proto tcp

...