0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 görüntülenme
Bilgi Teknolojileri kategorisinde Bilge (153k puan) tarafından
Latex texstudio flow diagram
    

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Bilge (153k puan) tarafından

Algoritma Diyagram;

\documentclass{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes.geometric, shadings, shadows,arrows}
\begin{document}
\pagestyle{empty}

% Algoritma blokları tanımlanıyor
\tikzstyle{startstop} = [rectangle, rounded corners, minimum width=3cm, minimum height=1.5cm, text centered,draw=black, fill=red!30]
\tikzstyle{io} = [trapezium,trapezium left angle=70, trapezium right angle=110, minimum width=3cm, minimum height=1.5cm,text centered, draw=black, fill=blue!30]
\tikzstyle{process} = [rectangle, minimum width=3cm,minimum height=1.5cm, text centered,draw=black, fill=orange!30]
\tikzstyle{decision} = [diamond, minimum width=3cm,minimum height=1.5cm, text centered,draw=black, fill=green!30]
\tikzstyle{arrow} = [thick,->,>=stealth]
\begin{tikzpicture}[node distance=2 cm]
   % Kutular
   \node(start)[startstop]{Start};
   \node(in1)[io,below of=start]{Input};
   \node(pro1)[process, below of=in1]{Process};
   \node(dec1)[decision,below of=pro1,yshift=-0.5cm]{have if?};
   \node(pro2a)[process, below of=dec1,yshift=-0.5cm]{Process 2a};
   \node(pro2b)[process, right of=dec1,xshift=2cm]{Process 2b};
   \node(out1)[io, below of=pro2a]{Output};  
   \node(stop)[startstop, below of=out1]{Stop};
   % Oklar
   \draw [arrow] (start) -- (in1);
   \draw [arrow] (in1) -- (pro1);
   \draw [arrow] (pro1) -- (dec1);
   \draw [arrow] (dec1) -- node[anchor=east]{yes}(pro2a);
   \draw [arrow] (dec1) -- node[anchor=south]{no}(pro2b);
   \draw [arrow] (pro2b) |- (pro1);
   \draw [arrow] (pro2a) -- (out1);
   \draw [arrow] (out1) -- (stop);   
\end{tikzpicture}

\end{document}

...