0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
linux dosya bilgilerini alma access time open mtime atime

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

kb@kb:/etc$ stat hosts

  File: 'hosts'

  Size: 217        Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file

Device: 803h/2051d Inode: 8257708     Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)

Access: 2018-10-10 13:40:36.450300455 +0300

Modify: 2018-06-06 14:28:50.964534021 +0300

Change: 2018-06-06 14:28:50.964534021 +0300

 Birth: -

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Created time için şu adımları gerçekleştiriniz;

# touch test  // dosyamız
# ls -i test     // i-node numarasını aldık
8524056 test
# sudo debugfs -R 'stat <8524056>' /dev/sda3  // disk bilgisini dogru belirleyin

Çıktı;

Inode: 8524056   Type: regular    Mode:  0664   Flags: 0x80000

Generation: 3899883612    Version: 0x00000000:00000001

User:  1001   Group:  1001   Size: 0

File ACL: 0    Directory ACL: 0

Links: 1   Blockcount: 0

Fragment:  Address: 0    Number: 0    Size: 0

 ctime: 0x5d765461:8963a0b8 -- Mon Sep  9 16:32:17 2019

 atime: 0x5d765461:8963a0b8 -- Mon Sep  9 16:32:17 2019

 mtime: 0x5d765461:8963a0b8 -- Mon Sep  9 16:32:17 2019

crtime: 0x5d765461:8963a0b8 -- Mon Sep  9 16:32:17 2019

Size of extra inode fields: 32

EXTENTS:

(END)

by anonymous Bilge (165k points)
...