0 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
Powershell ile ou içindeki kullanıcı bilgilerini almak

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
> Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=SOFTWARE, DC=KB, DC=local” -Properties DisplayName, EmailAddress, Title | select DisplayName, EmailAddress, Title | Export-CSV C:\exports\softwares.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...