0 like 0 dislike
1 view
in Yapay Zeka by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous
tensorflow for poets  örneği için kurulum ve yapılandırma

İlgili Hatalar;
1- ERROR:tensorflow:Couldn't understand architecture name ''
  
  File ".../tensorflow-for-poets-2/scripts/retrain.py", line 976, in main
    model_info = create_model_info(FLAGS.architecture)
  File "../tensorflow-for-poets-2/scripts/retrain.py", line 923, in create_model_info
    raise ValueError('Unknown architecture', architecture)
ValueError: ('Unknown architecture', '')

5 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

1- Hazırlık
Anaconda ya da virtualenv ile uğraşmadan, ubuntuda default python ile örneği çalıştırabilirsiniz. Fakat ubuntu python 2.7 3.x gibi sürümleri bir arada bulunduruyor olabilir. Bunun için önce;
# alias python=python3  
komutu ile default python sürümünü 3.x e mesela 3.5 e çekiniz.
#which python 
Daha sonra;
# pip install tensorflow 
ile tensorflow'u kurunuz.
2- Projeyi çekelim;

git clone https://github.com/googlecodelabs/tensorflow-for-poets-2
cd tensorflow-for-poets-2

3- Eğitim için gerekli datasetimizi yani görselleri çekelim; (curl şart değil, download edip aynı yere koyabilirsiniz.)

curl http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz \
  | tar xz -C tf_files

ls dediğimizde ;

ls tf_files/flower_photos

Aşağıdaki klasörleri göreceğiz; (Not: Projeyi çalıştırınca farklı klasör ve dosyalar oluşturulacak.)

daisy/
dandelion/
roses/
sunflowers/
tulip/
LICENSE.txt

Folder yapımız aşağıdaki gibi olacaktır;

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ ls

android  CONTRIBUTING.md  ios  LICENSE  README.md  scripts  tf_files

4- Sistem değişkenlerini ayarlayalım; 

Linux sistem değişkenleri olarak aşağıdakileri ekleyiniz.

# IMAGE_SIZE=224

# ARCHITECTURE="mobilenet_0.50_${IMAGE_SIZE}"

5- Run edebiliriz;
Projeyi çalıştırmak için ilgili klasöre girin ve aşağıdaki komutu veriniz;

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ python -m scripts.retrain   --bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks   --how_many_training_steps=500   --model_dir=tf_files/models/   --summaries_dir=tf_files/training_summaries/"${ARCHITECTURE}"   --output_graph=tf_files/retrained_graph.pb   --output_labels=tf_files/retrained_labels.txt   --architecture="${ARCHITECTURE}"   --image_dir=tf_files/flower_photos

Örnek Çıktı;

INFO:tensorflow:Creating bottleneck at tf_files/bottlenecks/tulips/14651385476_7ccb20e594_m.jpg_mobilenet_0.50_224.txt
INFO:tensorflow:Creating bottleneck at tf_files/bottlenecks/tulips/15458787091_3edc6cd1eb.jpg_mobilenet_0.50_224.txt
INFO:tensorflow:Creating bottleneck at tf_files/bottlenecks/tulips/112951022_4892b1348b_n.jpg_mobilenet_0.50_224.txt
See tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits_v2.
INFO:tensorflow:2018-04-25 22:46:24.234409: Step 0: Train accuracy = 67.0%
INFO:tensorflow:2018-04-25 22:46:24.234606: Step 0: Cross entropy = 0.916478
INFO:tensorflow:2018-04-25 22:46:24.339923: Step 0: Validation accuracy = 54.0% (N=100)

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Windows için sorudaki hatayı almamak için sistem değişkenlerini aşağıdaki gibi ekleyiniz.

SET IMAGE_SIZE=224<br/>
SET ARCHITECTURE="mobilenet_0.50_%IMAGE_SIZE%"
python -m scripts.retrain \
--bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks \
--how_many_training_steps=500 \
--model_dir=tf_files/models/ \
--summaries_dir=tf_files/training_summaries/%ARCHITECTURE% \
--output_graph=tf_files/retrained_graph.pb \
--output_labels=tf_files/retrained_labels.txt \
--architecture="%ARCHITECTURE%" \
--image_dir=tf_files/flower_photos
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Yardım komutu için;

 python -m scripts.retrain -h

google anlatımı için;

https://codelabs.developers.google.com/codelabs/tensorflow-for-poets/#3
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Şunları kontrol edin!

$ alias python=/usr/bin/python3

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ python --version

Python 3.5.2

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ 


Command history;

531  alias python=/usr/bin/python3

  532  which python

  533  sudo pip install --upgrade pip

  534  pip3 install tensorflow

  537  tensorboard

  540  cd tensorflow-for-poets-2/

  544  cd scripts/

  545  ls

  546  python -v

  548  python --version

  549  python retrain.py -h

  552  python retrain.py --image_dir ~/flower_photos

  554  python retrain.py -h

  560  python -m script.retrain -h

  561  ls

  562  python -m scripts.retrain -h

  563  python -m scripts.retrain   --bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks   --how_many_training_steps=500   --model_dir=tf_files/models/   --summaries_dir=tf_files/training_summaries/"${ARCHITECTURE}"   --output_graph=tf_files/retrained_graph.pb   --output_labels=tf_files/retrained_labels.txt   --architecture="${ARCHITECTURE}"   --image_dir=tf_files/flower_photos

  564  clear

  565  IMAGE_SIZE=224

  566  ARCHITECTURE="mobilenet_0.50_${IMAGE_SIZE}"

  567  python -m scripts.retrain   --bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks   --how_many_training_steps=500   --model_dir=tf_files/models/   --summaries_dir=tf_files/training_summaries/"${ARCHITECTURE}"   --output_graph=tf_files/retrained_graph.pb   --output_labels=tf_files/retrained_labels.txt   --architecture="${ARCHITECTURE}"   --image_dir=tf_files/flower_photos

  568  history

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Ağı eğittik, şimdi elimizdeki foto ile test edelim, fotomuz bir papatya;

python -m scripts.label_image \
  --graph=tf_files/retrained_graph.pb \
  --image=tf_files/flower_photos/daisy/21652746_cc379e0eea_m.jpg

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ python -m scripts.label_image \

>     --graph=tf_files/retrained_graph.pb  \

>     --image=tf_files/flower_photos/daisy/21652746_cc379e0eea_m.jpg

2018-04-25 23:15:55.131681: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:140] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA

Evaluation time (1-image): 0.104s
daisy 0.99204856
sunflowers 0.0041120737
dandelion 0.00383074
roses 8.1767075e-06
tulips 4.3408173e-07
ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ 

Şimdi de bir gül fotosu ile deneyelim;

python -m scripts.label_image \
  --graph=tf_files/retrained_graph.pb \
  --image=tf_files/flower_photos/roses/2414954629_3708a1a04d.jpg 

Sonuçlar  istediğimiz gibi;

ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ python -m scripts.label_image \

>     --graph=tf_files/retrained_graph.pb  \

>     --image=tf_files/flower_photos/roses/2414954629_3708a1a04d.jpg 

2018-04-25 23:18:31.630623: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:140] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
Evaluation time (1-image): 0.103s
roses 0.9498416
tulips 0.050110426
dandelion 2.0098549e-05
sunflowers 1.537753e-05
daisy 1.240479e-05
ay@ay:~/tensorflow-for-poets-2$ 

...