0 like 0 dislike
1 view
in Python by anonymous Bilge (165k points)
Anaconda python nasıl default olarak set edilebilir ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Anaconda'nın codası için :)

Önce env kontrolü yapalım

#  conda info --envs // Çıktısı;

# conda environments:
base                  *  /home/ay/anaconda3
condapy36                /home/ay/anaconda3/envs/condapy36

condapy36 ya da sizdeki python versiyonları görüntülenecektir. İstediğinizi benzer şekilde seçebilirsiniz.
# source activate condapy36
...