1 like 0 dislike
1 view
in Calculus by anonymous Bilge (165k points)
FFT (Fast Fourier Transform) ya da türkçe ifadesi ile hızlı Fourier dönüşümü nedir ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Transform kelimesinden anlayacağız üzere bir dönüşüm işlemi yapılmaktadır. Peki neyi dönüştürüyoruz ? Düzgün olmayan sürekli işaretleri, sinus veya cosinus toplamına dönüştürüyoruz. Yani periyodik olmayan düzensiz sinyallerin sinus ve cosinus cinsinden ifade edilmesidir. Farklı açıdan bir tanım daha eklersek, zaman domaininden frekans domainine çevirme işlemidir de diyebiliriz. Yani x ordinatının zaman olduğunu düşürsek, hangi zamanda hangi değerde olduklarını toplarsak elimizde bu değerlerden oluşan bir frekans domaini olmuş olur.

Elektronik, istatistik başta olmak üzere bir çok alanda kullanılan bir hesaplama şeklidir. Görüntü işlemede oldukça işimize yarar.
...