1 like 0 dislike
1 view
in Java by Araştırmacı (12.0k points)
Collections sınıfına ait binarySearch,  fill, reverse, shuffle, synchronizedList, unmodifiableList gibi metotlar

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Collections.shuffle(arr)  metodu aldığı array'i rastgele sıralar.
Örnek;
ArrayList<Integer> arr=new ArrayList<>();
        arr.add(1);
        arr.add(2);
        arr.add(3);
        arr.add(4);
        arr.add(5);
        Collections.shuffle(arr);
        System.out.println(arr);

run:
[3, 2, 5, 4, 1]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Collections.reverse(arr); verilen array'i ters çevirir.

ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<>();
        arr.add(1);
        arr.add(2);
        arr.add(3);
        arr.add(4);
        arr.add(5);
        Collections.reverse(arr);
        System.out.println(arr);

run:
[5, 4, 3, 2, 1]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...