1 like 0 dislike
1 view
in Calculus by anonymous Bilge (165k points)
mahalanobis uzaklığı nedir

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Sadece uzaklık kavramından bahsetseydik, iki nokta arasındaki farkı alırdık. Fakat  üç  veri kümesi düşünelim. Bunların hangi ikisinin birbirine daha yakın olduğunu nasıl bulabilirdik ? Aslında temelde  değerlerin birbirine ne kadar  yakın olduğuna bakardık ve kabaca birşeyler söyleyebilirdik. Ama veri kümemiz büyükse ve daha doğru bilgiler isteniyorsa artık bazı formüllere ihtiyacımız var demektir. İşte uzayda iki grup noktanın biribirine olan uzaklığını çeşitli metotlarla ölçebiliyoruz. Bunlardan bazıları, manhattan, euclidian, ve mahalanobistir.

Birbirinden farkları genel olarak uç değerlerin hesaba ne  kadar  dahil edileceği ile ilgilidir.

Mahalanobis: Uzaklık hesaplamasını eclipse bir düzlem üzerinde yapar.

Formule edilmiş hali şu şekildedir  md;

...