2 like 0 dislike
1 view
in Matlab by
Matlab corr ve corrcoef arasındaki fark nedir ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by
İki matris arasında tek bir korelasyon katsayısı istiyorsanız, o zaman corr2 ile ilgilenmeniz gerekmiyor.

corr (x,y)  iki matrisin sütunları arasındaki ikili ilişkiyi döndürür.

corrcoef (x,y)  iki matris girerseniz, matrisleri önce sütun vektörlerine dönüştürür ve daha sonra bu iki vektör arasındaki korelasyon katsayısını hesaplar.

Birinde corr(x,y) çıktısı pozitif ya da negatif bir sayı, corrcoef çıktısı ise, bir matris olur.

corr(x,y) =    6.2831e-04

corrcoef(x,y) =
    1.0000    0.0006
    0.0006    1.0000
...