3 like 0 dislike
1 view
in Matlab by
Matlab ornek scriptler

2 Answers

0 like 0 dislike
by
% Ses kayıt ve saklama

clc
clear all
fs = 44100
bits = 16
recObj = audiorecorder(fs, bits, 1);

%# 5 saniye süre kayıt yapıyoruz
disp('Start speaking.')
recordblocking(recObj, 5);
disp('End of Recording.');

%# Kaydı çalıyoruz
play(recObj);

%# Grafik için data alınıyor.
myRecording = getaudiodata(recObj);
disp(size(myRecording));

%# Grafik çiziliyor
plot(myRecording);
% Kaydı ses2.wav adında dosya olarak kaydediyoruz.
audiowrite('ses9.wav',myRecording, fs, bits);
0 like 0 dislike
by
Matlab ses dosyası dinleme;
clc;
clear all;
filename='ses1.wav';
[y,fs]=audioread(filename);
plot(y);
sound(y,fs);
...