2 like 0 dislike
24 views
in Sanallaştırma by
recategorized by anonymous
Linux (ubuntu) Xenserver tools kurulumu

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Öncelikle xenserver tools kurulumu için dvd sürücüyü mount etmemiz gerekir. Fakat hangi cihaz olarak kaydedildiğini görmek için ve devamındaki işlemleri tamamlamak için örnek komutlar çıktıları ile birlikte verilmiştir. Kırmızı işaretli satır bendeki dvd sürücüsünün adıdır. Sisteminizde benzer bir isim olabilir.

# sudo -s

# lshw -C disk

*-cdrom                 
       description: SCSI CD-ROM
       physical id: 0.1.0
       bus info: scsi@1:0.1.0
       logical name: /dev/cdrom
       logical name: /dev/dvd
       logical name: /dev/sr0
       capabilities: audio
       configuration: status=ready

# mkdir /mnt/dvd

# mount /dev/dvd /mnt/dvd/

# cd /mnt/dvd ; ls

debian-lenny  versions.rpm                                     xe-guest-utilities-xenstore-6.5.0-1393.x86_64.rpm
install.sh    xe-guest-utilities-6.5.0-1393.i386.rpm           xe-guest-utilities_6.5.0-1393_amd64.deb
rhel4x        xe-guest-utilities-6.5.0-1393.x86_64.rpm         xe-guest-utilities_6.5.0-1393_i386.deb
versions.deb  xe-guest-utilities-xenstore-6.5.0-1393.i386.rpm  xe-linux-distribution

# ./install.sh

han@km:/mnt/dvd/Linux# ./install.sh 
Detected `Ubuntu 16.04.2 LTS' (ubuntu version 16).

The following changes will be made to this Virtual Machine:
  * update arp_notify sysctl.conf.
  * packages to be installed/upgraded:
    - xe-guest-utilities_6.5.0-1393_amd64.deb

Continue? [y/n] y

Selecting previously unselected package xe-guest-utilities.
(Reading database ... 60377 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xe-guest-utilities_6.5.0-1393_amd64.deb ...
Unpacking xe-guest-utilities (6.5.0-1393) ...
Setting up xe-guest-utilities (6.5.0-1393) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu17) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...

You should now reboot this Virtual Machine.
han@kb:/mnt/dvd/Linux# reboot

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
mount /dev/xvdd /mntExecute the installation script as the root user:

/mnt/Linux/install.sh
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Diskleri görmek için;

ah@shinobi:~$ sudo lsblk -f

[sudo] password for ah: 

NAME    FSTYPE  LABEL           UUID                                 MOUNTPOINT

xvda                                                                 

|-xvda1 ext4                    e0edfc19-2613-4ca0-acfd-595b5bc0b49a /

|-xvda2                                                              

`-xvda5 swap                    5eea86d7-02a8-4747-aacf-8305736c1500 [SWAP]

xvdd    iso9660 XenServer Tools 2015-04-17-11-53-53-00               

ah@shinobi:~$ sudo mkdir /mnt/dvd

#cd /mnt/dvd/Linux
#sudo ./install.sh
...