1 like 0 dislike
12 views
in Bilgi Teknolojileri by
C programlama  ile biri kullanıcının gireceği diğeri rastgele üretilen iki sayıyı işleme sokup, sonuçla yeni girilen sayıyı işleme sokma döngüsü. Döngüyü EOF karakteri ile sonlandırma.

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

// Bu fonksiyon iki integer değer alır ve işleme sokup geriye bir integer değer verir.
int getResultRandomOprResult(int a, int b) {
    int result = 0;
    int sayi1 = a;
    int sayi2 = b;
    char *math_op = "";

    srand(time(NULL));
    int random = rand() % 6;
    if (random == 0) {
        printf("Result: Nothing\n");
    }
    if (random == 1) {
        result = sayi1 + sayi2;
        math_op = "+";
        printf("Result= %d\n", result);
    }
    if (random == 2) {
        result = sayi1 - sayi2;
        math_op = "-";
        printf("Result= %d\n", result);
    }
    if (random == 3) {
        math_op = "*";
        result = sayi1 * sayi2;
        printf("Result= %d\n", result);
    }
    if (random == 4) {
        result = sayi1 / sayi2;
        math_op = "/";
        printf("Result= %d\n", result);
    }
    if (random == 5) {
        math_op = "mod";
        result = sayi1 % sayi2;
        printf("Result= %d\n", result);
    }
    printf("Yapılan işlem : %d %s %d = %d\n", sayi1, math_op, sayi2, result);
    return result;
}
// İlk değeri döngü dışında aldık çünkü işlem sonucunu yeni sayı ile işleme sokacağız demiştik.

int main(int argc, char** argv) {
    int count;
    int number1, number2;
    int firstNumber = 0;
    printf("Print CTRL+C to stop.\n");
    printf("Welcome to MathLand'.\n");
    printf("Number 1: ");
    scanf("%d", &number1);
    // EOF Kontrolü
    count = getchar();
    int i = 0;
    // EOF karakteri olmadığı sürece
    while (count != EOF) {
        printf("Enter new number: ");
        scanf("%d", &number2);
        number1 = getResultRandomOprResult(number1, number2);
        // Döngü içinde karakteri kontrol ediyoruz
        count = getchar();
    }
    return 0;
}
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...