0 like 0 dislike
49 views
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
Güncelleme yapmak istediğimde "oracle linux no packages marked for update  " mesajı alıyorum.

Nasıl repository ekletim.

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Eğer Oracle Linux 6 değil de farklı bir sürüm ile çalışıyorsanız ol6 yerine uygun şekilde sürüm adını yazmalısınız. ol7 gibi.

# cd /etc/yum.repos.d
# wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo

Release almak için şu komutu kullanabilirsiniz.
#lsb_release -a

Test için
# yum update firefox
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Oracle Linux 5.5 için repository adresi;

#wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo
...