2 like 0 dislike
41 views
in Bilgi Teknolojileri by
reshown by anonymous
linux bash script loops (döngüler)

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Dosyadan satır satır okuma işlemini for döngüsü ile yapıyoruz.

for line in `cat my_file`
do
 echo "line=$line"
done

Çıktısı;
line=satir1
line=satir2
line=satir3
line=satir4
...