2 like 0 dislike
26 views
in Mysql by
mysql tarih sıralama ve karşılaştırma örneği

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Aşağıdaki sorgu, expire_date kolonu bugünden büyük olanlardan create_date  kolonu azalarak giden (yani en son create edilen) kayıtlardan 1 tanesini getirir.

SELECT * FROM announcement a WHERE a.expire_date >= CURDATE() ORDER BY created_date DESC LIMIT 1;
...