2 like 0 dislike
9 views
in Bilgi Teknolojileri by
Yii framework kullanıyorum. Projem apache üzerinde çalışıyor. Login oluyorum fakat index.php dosyasına gitmesi gerekirken file not found 404 hatası veriyor. Path sorunu yok.

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Projenin bulunduğu host üzerindeki .htaccess  dosyasını içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirin;

Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  #RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^.*$ /car_service/index.php
</IfModule>

ErrorDocument 500 "<h2>Application error</h2>Yii application failed."
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Şu şekilde de mümkün;

RewriteEngine on

# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php
...