2 like 0 dislike
9 views
in Bilgi Teknolojileri by
Rails + Ionic  üzerinde projem var. Bir istek gönderdiğimde geriye json formatında bir yanıt dönüyor. JSON yanıtı nasıl okuyabilirim ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by
Json yanıtı okumanız için dönen yanıtın parametrelerini kontrol edebilirsiniz.

Örneğin;

Bir sign up sayfasında kullanıcı giriş bilgilerini doldurduktan sonra aşağıdaki gibi bir yanıt döndüğünü farzedelim.
{"email":["has already been taken"],"password_confirmation":["doesn't match Password"]}

Bu yanıtı okumak için aşağıdaki alternatifleri kullanabilirsiniz.
            var error1 = err["data"] ["email"];
            var error2 = err["data"] ["password"];
            var error3 = err["data"] ["password_confirmation"];
            console.log("ERROR : " + error1);
            console.log("ERROR : " + error2);
            console.log("ERROR : " + error3);
            console.log("Alınan Hata: "+err.data.email+" : "+err.data.password+" : "+err.data.password_confirmation);
            if (angular.isUndefined(err.data.email)){
              console.log("String Undefined");
            }
...