1 like 0 dislike
29 views
in Bilgi Teknolojileri by
Rubymine .idea folder problem, how to ignore from git ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
selected
 
Best answer

Sıra ile aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz.

1-  .idea klasörünü .gitignore dosyasına ekleyiniz,

# Ignore bundler config.
/.bundle
.idea
# Ignore the default SQLite database.
/db/*.sqlite3
/db/*.sqlite3-journal

2- Herşeyi git index ten çıkaralım,

# git rm -r -f --cached .

3- Index'i tekrar  oluşturalım. Yani herşeyi tekrar index'e ekleyeceğiz ama .gitignore içindekiler hariç tutulacak.

# git add .

4- Değişiklikleri commit edelim.

# git commit -m "Gereksiz dosyalar kaldırıldı."

...