0 like 0 dislike
22 views
in Bilgi Teknolojileri by anonymous Bilge (165k points)
recategorized by anonymous
Linux üzerinde klasöre  link vermek istiyorum, nasıl yaparım ? (How to use softlink command)

2 Answers

0 like 0 dislike
by
Kök dizinde bulunan  uploads klasörüne  tomcat  içinde link vermek istiyorum. Yani tomcat  içinde bir uploads klasörü link olarak var olacak, gerçekte /uploads klasörü kullanılacak. Bunun için tomcat  içinde uploads klasörü açmak istediğim yere kadar geliyorum.  

ah@uskuna:/opt/tomcat8/webapps/lumbar$ sudo ln -s /uploads/ uploads

Mavi renkli linkimizi görebiliriz.
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
# ln -s  /gercek/klasor/ya_da/dosya_yolum link_dosya_adim
...