1 like 0 dislike
97 views
in Java by
Java ile  oracle veritabanına bağlanmak ve işlem yapmak istiyorum. Örnek olabilecek bir kod var mı ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous

Aşağıdaki metot, veritabanına bağlanarak 2  parametre göndermekte ve bir dönüş değeri almaktadır. Dikkat etmeniz gereken nokta, hem giden hem de dönen parametrelerin sayısına uygun olarak prepareCall metoduna "?"  işareti eklenmektedir. Tabi bu metodun çalışması için, oracle  tarafında da böyle bir prosedürün yazılmış olması gerekir. Örnek prosedür şurada bulabilirsiniz.

public void testMe() {
        Connection con = null;
        CallableStatement stmt = null;
        try {
            // TANIMLAMA
            con = DBConnection.getConnection(); // Bu sınıfınızı önceden Hazırlayınız.
            stmt = con.prepareCall("{call INSERTEMPLOYE(?,?,?)}");
            
            // Parametrelerin set edilmesi
            stmt.setInt("P_EMPLOYE_ID", 6);
            stmt.setString("P_EMPLOYE_NAME", "KUTLUBİLGİ");
            stmt.registerOutParameter("P_RESULT", java.sql.Types.INTEGER);
            stmt.executeUpdate();
            System.out.println("Başarılı");
            int result=stmt.getInt("P_RESULT");
            System.out.println("Gelen Değer : "+result);       
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                stmt.close();
                con.close();
                System.out.println("BAĞLANTI SONA ERDİRİLDİ!");
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...