2 like 0 dislike
40 views
in Bilgi Teknolojileri by
Ubuntu üzerinde xammp ve netbeans  ortamında yii framework için debug konfigurasyonu nasıl yapılır ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by Araştırmacı (12.0k points)

Xammp ve netbeans için iki ayar yapmanız gerekiyor.

Netbeans için  aşağıdaki gibi düzenleme yapın.

netbeans xdebug

 

Daha sonra /opt/lamp/etc/php.ini dosyası içine yoksa aşağıdaki satırları ekleyin, varsa bu şekilde düzenleyin.

Not: zend_extension parametresindeki path sizdeki path ile uygun olmalıdır. Klasör yolunu takip ederek, xdebug dosyasını bulunuz. ve zend_extension  parametresi için, bilgisayarınızdaki doğru path değerini yazınız. Bendeki aşağıda gözüktüğü gibi.

zend_extension="/opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/xdebug.so"
xdebug.remote_enable=On
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
 
Şimdi, netbeans üzerinde toolbar da bulunan debug ikonuna tıklayarak debug moda  geçiniz. (Menuden Debug/Debug Project)
Uygulamanız aşağıdaki gibi bir URL üzerinden çalışacaktır.
 
http://localhost/my_app/index.php?XDEBUG_SESSION_START=netbeans-xdebug
 
...