2 like 0 dislike
120 views
in Bilgi Teknolojileri by
Qnap a ssh ile bağlanıp komut satırından rebuild işleminin durumunu nasıl görebilirim ?

How to see rebuild status from command line ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by Araştırmacı (12.0k points)
Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. 
 
# cat /proc/mdstat 
 
Komut size şu şekilde çıktı verecektir; İşaretli satıra dikkat edin ve sisteminizde benzer  satırı bulun.
 
 
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] 
md0 : active raid5 sdb3[7] sda3[0] sdc3[5] sdf3[6] sde3[3] sdd3[2]
14643487680 blocks super 1.0 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [6/5] [U_UUUU]
[=====>...............]  recovery = 28.3% (829086080/2928697536) finish=639.9min speed=54683K/sec
 
md256 : active raid1 sdb2[5](S) sdf2[4](S) sde2[3](S) sdd2[2](S) sdc2[1] sda2[0]
530112 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
 
md13 : active raid1 sda4[0] sdf4[5] sde4[4] sdd4[3] sdc4[2]
458880 blocks [6/5] [U_UUUU]
bitmap: 48/57 pages [192KB], 4KB chunk
 
md9 : active raid1 sdb1[1] sda1[0] sdf1[5] sdd1[4] sde1[3] sdc1[2]
530048 blocks [6/6] [UUUUUU]
bitmap: 0/65 pages [0KB], 4KB chunk
 
unused devices: <none>
cat: clear: No such file or directory
 

 

...