2 like 0 dislike
102 views
in Ruby by
Rails uygulamasını apache web sunucu üzerinden çalıştırmak istiyorum, nasıl yüklerim ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by

Adım adım gidelim;

1- Zaten root iseniz sudo yazmanıza gerek yok. İkinci komutu uyguladığınızda permission hatası alırsanız cevabı yine bu sitede bulabilirsiniz. Herhangi bir hata almadığınız takdirde, işlemler bittikten sonra size bir çıktı verecek. O kısmı kopyalayıp bir text file içine yapıştırın. Çünkü sizin sisteminize  göre path oluşturmuş olacak. Bu path bilgisi önemli, onu apache virtual host için kullanacağız. Ben aşağıya örnek bir çıktı veriyorum, ama bunu kendi sisteminiz için kullanmayın, küçük bir hata sorun çıkarır. 

# sudo gem install passenger
# sudo passenger-install-apache2-module

Almost there!
 
Please edit your Apache configuration file, and add these lines:
 
   LoadModule passenger_module /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/passenger-4.0.45/buildout/apache2/mod_passenger.so
   <IfModule mod_passenger.c>
     PassengerRoot /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/passenger-4.0.45
     PassengerDefaultRuby /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.2/wrappers/ruby
   </IfModule>
 
After you restart Apache, you are ready to deploy any number of web
applications on Apache, with a minimum amount of configuration!
 
Press ENTER to continue.
 
 
--------------------------------------------
 
Deploying a web application: an example
 
Suppose you have a web application in /somewhere. Add a virtual host to your
Apache configuration file and set its DocumentRoot to /somewhere/public:
 
   <VirtualHost *:80>
      ServerName www.yourhost.com
      # !!! Be sure to point DocumentRoot to 'public'!
      DocumentRoot /somewhere/public    
      <Directory /somewhere/public>
         # This relaxes Apache security settings.
         AllowOverride all
         # MultiViews must be turned off.
         Options -MultiViews
         # Uncomment this if you're on Apache >= 2.4:
         #Require all granted
      </Directory>
   </VirtualHost>
 
And that's it! You may also want to check the Users Guide for security and
optimization tips, troubleshooting and other useful information:
 
  /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/passenger-4.0.45/doc/Users guide Apache.html
 
Enjoy Phusion Passenger, a product of Phusion (www.phusion.nl) :-)
 
Phusion Passenger is a trademark of Hongli Lai & Ninh Bui.
 
2- Gördüğünüz gibi, komutlardan sonra böyle bir çıktı verdi. İşaretlediğim alanları ilgili dosyalara yazmanız gerekiyor. Bu dosyaların yerleri kullanmış olduğunuz sisteme göre değişmekle  beraber (plesk, directadmin, cpanel, vs..) genellikle  /etc/apache2/apache.conf  yolunda bulunur. Bir sorun yaşarsanız burada ilgili soru sorabilirsiniz.
 
3- Apache sunucusunu restart  yapabilirsiniz.
# /etc/init.d/apache2 restart
 
4- Bazı siteler için .htacces dosyasına aşağıdaki satırı ekledikten sonra apache sunucuyu start yapmanız gerekebilir. Zaten size  bu konuda uyarı verir.
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...