3 like 0 dislike
376 views
in Bilgi Teknolojileri by
recategorized by
Şöyle biraz daha geniş bilgi verebilir misiniz ?

4 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous

rsync ile local ya da uzak bilgisayarlara  istediğiniz gibi (cronjob ile birlikte çok verimli bir şekilde)  yedekleme yapabilirsiniz.
Sadece değişen dosyaların yedeklenmesini sağlayabileceğiniz için çok hızlı transfer  işlemleri yapabilirsiniz. Uzak istemlere  ssh ile yedekleme yapabileceğiniz için (ya da transfer) aynı zamanda  çok güvenlidir. Yedeklemeyi sadece bir  uzak sisteme değil birden fazla sistemede  yapabilirsiniz. Hemen hemen ihtiyaç duyulan parametrelerin tamamını alabildiği için, değişen, eksik olan gibi opsiyonlarla yerelden uzak sisteme uzak sistemden yerele ve bir noktadan çok noktaya tüm bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yedekleme işlemleri esnasında, istenilen klasörlerin (örnek log klasörü) ya da dosya tiplerinin (.git dosyaları gibi) işlem dışı bırakılması sağlanabilir.

Ubuntu üzerine rsync kurulu gelir ama eğer sisteminizde yoksa;

# sudo apt-get install rsync // komutu ile kurabilirsiniz.

Windows ya da linux  makinalar  arasında da rsync komutunu kullanabilirsiniz. Tabi bu komut için, windows makinalara cygwin kurmalısınız. Çok önemli sunucular  üzerinde cygwin kullanarak yedekleme işlemlerini  çok başarılı bir şekilde  gerçekleştirdik. Hatta bazı sebeplerden dolayı yapamadığımız işlemleri cygwin kurarak çok daha kolay yaptık. Cygwin başarılı bir yazılımdır ve  linux komutlarını windows üzerinde kullanmanızı sağlar. Kurulumu için kutlubilgi.com a bakabilirsiniz.

Aldığı parametreler ;

-r: Kopyalama işlemi klasörleride kapsayacak şekilde yapılır. (recursive)
-l : Sembolik linkler link olarak kopyalanır.
-H: Hardlikler de transfer edilir.
-p: Dosya ve klasörlerin hakları (permissions) korunur.
-t : Dosyalar değiştirilme bilgisi ile beraber transfer edilir. (Senkronizasyon için gereklidir.)
-g: Dosya ve klasörlerin grup bilgileri korunur.
-o: Dosya ve klasörlerin sahiplik bilgileri korunur.
-D: device dosyaları hedefte oluşturulur.
-z: Dosyaları sıkıştırıp transfer eder.
--exclude: Belirtilen klasör kopyalama işlemine sokulmaz. Örn: --exclude /tmp --exclude /log --exclude '*.txt'  --> bu klasör ve dosya tipleri kopyalanmayacak.
--dry-run : Komutu simule eder, yani çalıştığında  gerçekleşecek işlemleri  yazar ama uygulamaz
--delete: Kaynakta  bulunmayan dosyalar hedeftende silinir. //  --delete  --> sadece parametre  olarak eklenecek. 
--human-readeble: Çıktılar,  okumaya alışık olduğumuz formatta  verilir.

Gelelim küçük bir kaç örneğe

temel olarak, 

#rsync -a /home/belgelerim root@10.0.0.1:/home/yedeklerim

şeklinde  kullanılabilir.

#rsync --exclude /tmp  --exclude --exclude '*.txt' /log --delete -rltDve ssh /home/ay/projelerim/* root@10.0.0.10:/webapps/v6/
Burada tmp ve log klasörleri hariç, txt uzantılı dosyalar da hariç, aynı zamanda kopyaladığım yerde olmayan ama karşı tarafta olan dosyaları silecek şekilde projelerim klasörü altındaki herşeyi, ssh ile root olarak bağlandığım  10.0.0.10 nolu bilgisayarda wepapps altında v6 klasörüne kopyala emri vermiş oldum.
 
Tabi, ssh ile bağlandığınız için, şifre isteyecektir,  her seferinde  şifre  girmek istemiyorsanız, ssh-keygen ile  şifre oluşturup karşı bilgisayara kopyalamanız gerekir. Bu işlemi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, başka bir sorunun cevabı olarak sitede mevcuttur.
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
rysync komutu bir klasörün içeriğini  aynı bilgisayarda ya da  uzak bir bilgisayardaki  klasör içeriği ile eşitler. Yani yedekler. sadece bir dosya içinde  uygulayabilirsiniz. rsync komutu  linuxtaki  en sevdiğim komuttur. Tek bir satırda  istediğiniz gibi esnek bir yedekleme yapabilirsiniz. 
 
Komutun açıklaması hemen  altındadır.
# rsync --exclude /tmp --exclude /log --delete -ave ssh /Users/ahmet/dev/proje-v5/* root@10.0.1.60:/webapps/projem/
 
Bu komutla /tmp ve /log klasörü hariç, herşeyi, karşı bilgisayarla senkron hale getiririz.  Fazla dosyalar varsa bunları siler. 
Her seferinde bu komutu yazmak yerine bir script yazarsanız, myrync ismini verip kaydederseniz, kısa bir komutla aynı işi  yapmış olursunuz, aşağıda bir örnek verdim. 
 
#!/bin/sh
# rsync --exclude /tmp --exclude /log --delete -ave ssh /Users/ahmet/dev/proje-v5/* root@10.0.1.60:/webapps/projem/
 
bu dosyayı mysrsync olarak  kaydedip, komut satırından "chmod +x"   yapabilirsiniz. Artık sadece  # myrsync demeniz yeterli.
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Burada rsync'de kullanılabilen seçeneklerin bir özetine yer verilmiştir (rsync --help komutu bu listeyi çıktılar). Bu seçenekler bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
-v, --verbose       çıktı daha ayrıntılı olur
-q, --quiet        hatalar dışında bilgi verilmez
-c, --checksum      sadece toplam sağlamaya bakılır, zaman ve
             boyut değişikliklerine bakılmaz
-a, --archive       arşiv kipi; -rlptgoD (-H'sız) ile aynı
-r, --recursive      dizinlerin alt dizinlerine inilir
-R, --relative      göreli dosya yolları kullanılır
  --no-relative     --relative kapatılır
  --no-implied-dirs   -R uygulanmış dizinler gönderilmez
-b, --backup       yedekleme yapılır (--suffix ve
             --backup-dir seçeneklerine bakın)
  --backup-dir=DİZİN  sadece belirtilen dizinin içeriği
             yedeklenir
  --suffix=SONEK    yedekleme soneki
             (--backup-dir yoksa ~ öntanımlıdır)
-u, --update       hedeftekiler daha yeniyse bu dosyalar
             atlanır
  --inplace       hedef dosyaları yerinde günceller
-d, --dirs        altdizinlere inmeden dizinleri aktarır
-l, --links        sembolik bağları sembolik bağ olarak
             kopyalar
-L, --copy-links     sembolik bağ değil bağın son hedefi
             kopyalanır
  --copy-unsafe-links  sadece güvensiz sembolik bağlar
             dönüştürülür
  --safe-links     ağacın dışını hedefleyen sembolik
             bağlar yoksayılır
-H, --hard-links     sabit bağlar korunur
-K, --keep-dirlinks    sembolik bağlı dizinler alıcıda dizin
             yapılır
-p, --perms        izinler korunur
-o, --owner        sahip korunur (sadece root)
-g, --group        grup korunur
-D, --devices       aygıtlar korunur (sadece root)
-t, --times        zamanlar korunur
-O, --omit-dir-times   zamanlar korunurken dizinler bunun
             dışında tutulur
-S, --sparse       seyrek dosyaları en verimli şekilde
             elde eder
-n, --dry-run       işlemi yapıyormuş gibi gösterir ama yapmaz
-W, --whole-file     dosyaları tamamen kopyalar
             (rsync algoritması ile farkları değil)
  --no-whole-file    daima arttırımlı rsync algoritması
             kullanılır
-x, --one-file-system   dosya sistemi sınırlarının dışına çıkılmaz
-B, --block-size=BOYUT  sabit bir blok boyunda sağlama toplamına
             zorlar
-e, --rsh=KOMUT      kullanılacak uzak kabuk uygulaması
             belirtilir
  --rsync-path=UYGULAMA uzak makinede rsnc'in çalıştıracağı
             uygulama
  --existing      sadece hedefte mevcut olan dosyalar
             güncellenir
  --ignore-existing   hedefte mevcut olan dosyalar yoksayılır
  --remove-sent-files  alınan dosyalar/sembolik bağlar
             göndericide silinir
  --del         --delete-during ile aynı
  --delete       göndericide olmayan dosyalar alıcıda
             silinir
  --delete-before    alıcıda aktarım öncesi silme yapılır
             (öntanımlı)
  --delete-during    alıcıda aktarım sırasında silme yapılır
  --delete-after    alıcıda aktarım sonrası silme yapılır
  --delete-excluded   alıcıda ayrıca dışlanmış dosyalar da
             silinir
  --ignore-errors    G/Ç hataları olsa da siler
  --force        dizinler boş olmasa bile silinir
  --max-delete=SAYI   SAYIdan fazla dosya silinmez
  --max-size=BOYUT   BOYUTtan daha büyük dosyalar aktarılmaz
  --partial       kısmen aktarılmış dosyalar tutulur
  --partial-dir=DİZİN  kısmen aktarılmış dosyalar DİZİNde tutulur
  --delay-updates    güncellenecek tüm dosyalar sona bırakılır
  --numeric-ids     kullanıcı/grup kimliklerini isimlerle
             eşleştirmez
  --timeout=SÜRE    G/Ç zamanaşımını SÜRE saniyeye ayarlar
-I, --ignore-times    zaman ve boyut bakımından eşleşen dosyalar
             atlanmaz
  --size-only      boyutları aynı olan dosyalar atlanır
  --modify-window=SAYI doğruluğu arttırmak için değişiklik
             zamanları karşılaştırılır
-T, --temp-dir=DİZİN   geçici dosyaları DİZİNde oluşturur
-y, --fuzzy        hedefte dosya yoksa benzerini bulur
  --compare-dest=DİZİN alınan dosyaları ayrıca DİZİNdekilerle
             karşılaştırır
  --link-dest=DİZİN   değişmediyse DİZİNdeki dosyalara sabit bağ
-z, --compress      aktarım sırasında dosya verisi sıkıştırılır
-C, --cvs-exclude     dosyalar CVS'nin yaptığı gibi yoksayılır
-f, --filter=KURAL    bir dosya süzme kuralı ekler
-F            --filter='dir-merge /.rsync-filter' ve
             yinelemeli: --filter='- .rsync-filter'
             ile aynı
  --exclude=KALIP    KALIP ile eşleşen dosyalar dışlanır
  --exclude-from=DOSYA dışlama kalıpları DOSYAdan okunur
  --include=KALIP    KALIP ile eşleşen dosyalar dışlanmaz
  --include-from=DOSYA dışlanmayan kalıplar DOSYAdan okunur
  --files-from=DOSYA  aktarılacak dosyaların isimlerinin listesi
             DOSYAdan okunur
-0, --from0        *from seçeneklerindeki dosya listeleri boş
             karakter sonlandırmalı kabul edilir
  --version       sürüm numarasını basar
  --port=PORT      başka bir port belirtmek için
  --blocking-io     uzak kabukta engellemeli G/Ç kullanılır
  --no-blocking-io   engellemeli G/Ç öntanımlı olduğunda bunu
             iptal eder
  --stats        dosya aktarımı sırasında durum bilgileri
             verir
  --progress      aktarım sırasında gelişimi gösterir
-P            --partial --progress ile aynı
-i, --itemize-changes   tüm güncellemeler için bir değişiklik
             özeti çıktılar
  --log-format=BİÇİM  aktarımları belirtilen biçimde günlükler
  --password-file=DOSYA parola DOSYAdan okunur
  --list-only      dosyaları kopyalamaz, sadece listeler
  --bwlimit=KBPS    saniyede kBayt cinsinden G/Ç band genişliği
  --write-batch=DOSYA  bir betikli güncellemeyi DOSYAya yazar
  --read-batch=DOSYA  bir betikli güncellemeyi DOSYAdan okur
  --checksum-seed=SAYI blok/dosya sağlama toplamı tohumunu ayarlar
-4, --ipv4        IPv4 tercih edilir
-6, --ipv6        IPv6 tercih edilir
-h, --help        bu yardım iletisini gösterir
 
rsync ayrıca bir artalan süreci olarak da çalıştırılabilir. Bu durumda şu seçenekleri kabul eder:
  --daemon       bir rsync artalan süreci olarak çalışır
  --address=ADRES    belirtilen adres kullanılır
  --bwlimit=KBPS    saniyede kBayt cinsinden G/Ç band genişliği
  --config=DOSYA    rsyncd.conf yerine kullanılacak DOSYA
  --no-detach      üst süreçten ayrık çalışmaz
  --port=PORT      belirtilen PORTu dinler
-v, --verbose       ayrıntı düzeyini arttırır
-4, --ipv4        IPv4 tercih edilir
-6, --ipv6        IPv6 tercih edilir
-h, --help        bu yardım iletisini gösterir
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

# sudo rsync -r -avh --ignore-existing /uploads/ /doc_yedek/

...