3 like 0 dislike
2.1k views
in Bilgi Teknolojileri by
programlama dili 2 ile 100 arası asal sayıları bulan program nasıl kodlanır ?

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous
edited by anonymous
Kısacık bir kod, faydalı olması dileğiyle.

/*
 * File: main.c
 * Author: ay
 *
 * Created on December 10, 2012, 3:20 PM
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*
 *
 */
int main(int argc, char** argv) {
    printf("Starting ... \n");
    int i; // 2 ile yüz arasındaki sayıyı temsil ediyor.
    int d; // Flag yani, sayının kendinden küçük sayılardan birine bölünmesi durumunda 1 olacak.
    int c; // Sayının kendinden küçük diğer sayılara bölümünde bölen i temsil edecek.
    for (i = 2; i <= 100; i++) {
        d = 1;
        for (c = 2; c < i; c++) {
            if (i % c == 0) {
                d = 0;
            }
        }
        if (d == 1) {
            printf("%d\n", i);
        }
    }
    printf("Stop ... \n");
    return 0;
}

by anonymous Bilge (165k points)
sayının kendisinin yarısından büyük sayılara zaten tam bölünemeyeceğini biliyoruz. O zaman c sayısı  sayının yarısı olarak alınabilir. Daha az işlem olur.
En güncel teknolojiler hakkında yeni şeyler öğren, bilmediklerini sor, bildiklerini paylaş...

Categories

...